Utskriftsdatum: 05 June 2020

Paraffinliknande klumpar i strandlinjen på södra Öland

Mörbylånga kommun har uppmärksammats på att det har flutit i land paraffinliknande klumpar i strandlinjen på kommunens östra sida i höjd med Sandbyborg och vid Ottenby.
Prover på detta material kommer att skickas till ett laboratorium för analys.

I december 2014 inträffade en likande händelse. Analyser visade då att det var paraffin, som sköljts ut vid rengöring av fartygstankar, varför det kan antas vara samma typ av förorening nu.

Kommunen arbetar nu med att fastställa hur stor del av kustlinjen som kan vara påverkad.

Allmänheten och fastighetsägare längs östra sidan uppmanas att informera kommunen om dessa paraffinliknade klumpar påträffas. Kommunen avråder dock från att hantera dessa klumpar till dess att analyser på klumparna är utförda.

Om du hittar liknande klumpar längs med stränderna i Borgholms kommun ber vi dig kontakta Servicecenter på telefon: 0485-880 00 eller e-post: servicecenter@borgholm.se