Utskriftsdatum: 19 December 2018

Kommunal service

Kommunledningskontorets olika avdelningar har en samordnad funktion och  handlägger och bereder i huvudsak den kommunala servicen som inte åligger särskild nämnd. Målsättningen med arbetet är att ge de förtroendevalda bästa möjliga underlag för sina beslut.

Länk till enheterna i rubrikfältet till vänster.