Kontakta oss

HR (Personal och lön)

Publicerat 10 december 2013

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Det är viktigt med en ökad delaktighet och inflytande för att öka trivsel och frisknärvaron. Nöjda, friska medarbetare skapar förutsättningarna för att kunna ge bra service med god kvalitet till medborgarna. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter beslutade mål.

Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.

HR-avdelningen hittar du i Stadshuset i Borgholm.

Hoppa till innehåll