Utskriftsdatum: 10 April 2020

Personalavdelningen

HR-chef Ann Nilsson
Tel. 0485-880 30
Skicka e-post

HR-specialist Monika Nordh Cangemark
Tel. 0485-886 29
Skicka e-post

HR-specialist Jens Karlsson
Tel. 0485-880 38
Skicka e-post

Löne- och systemansvarig Susanne Höglander
Tel. 0485-880 31
Skicka e-post

Personalkonsulent Margita Westring
Tel. 0485-880 99
Skicka e-post 

Lönehandläggare
Lena Adin
Tel. 0485-880 34
Skicka e-post 

Lönehandläggare
Titti Magnusson
Tel. 0485-880 39
Skicka e-post

Lönehandläggare
Helena Bertilsson
Tel. 0485-882 36
Skicka e-post

Hälsosamordnare
Lina Hallin
Tel. 0485-882 49
Skicka e-post