Utskriftsdatum: 16 July 2020

Personalförmåner

Som anställd i Borgholms kommun får du vissa förmåner. En del förmåner, som till exempel semesterdagar m.m. är reglerade i kollektivavtalet. Utöver det tillkommer en del förmåner som t ex. friskvårdsbidrag, personalförening, försäkringar och konstklubb.

Friskvårdsbidrag
Som anställd i Borgholms kommun har du möjlighet till ett individuellt friskvårdsbidrag på 800 kronor/år. Vi följer Skatteverkets fastställda riktlinjer för utbetalning av friskvårdsbidraget. Detta kan omfatta gymkort, yoga, stresshantering, zumba, vattengympa, massage mm

Trivselbidrag
Alla medarbetare i Borgholms kommun har möjlighet till ett årligt bidrag för att göra en gemensam aktivitet i arbetsgruppen. För närvarande är detta 350 kronor per person.

Försäkringar
Som medarbetare i Borgholms kommun är du försäkrad genom:

  • AGS-KL – Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting
  • TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner och landsting
  • TGL–KL Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och landsting

Samverkansavtal – FAS 05
I Borgholms kommun har vi ett lokalt samverkansavtal som har som mål att kontinuerligt utveckla individen, arbetsplatsen och våra verksamheter. Avtalet bygger på olika samverkansnivåer för att skapa så stor möjlighet till inflytande för alla medarbetare som möjligt.

 Personalföreningen Trikumo
Alla anställda är automatiskt medlemmar i Personalföreningen Trikumo.  Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion. Personalföreningen anordnar såväl hälsovecka som personalfest och mycket annat. En stor del av aktiviteterna är subventionerade för medlemmarna.