Kontakta oss

Personlig assistans

Publicerat 10 december 2013

Insatsen personlig assistans beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Personer under 65 år som till följd av stora och varaktiga funktionsnedsättningar inte själva klarar att tillgodose sina grundläggande behov, kan ha rätt till personlig assistans. De grundläggande behoven består av personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation och annat som förutsätter att den som hjälper har ingående kunskaper om den funktionsnedsatte.

Den som beviljas personlig assistans, bör ha ett avgörande eller mycket stort inflytande över vem som anställs som assistent. Man kan välja att själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter och får då ekonomiskt stöd från kommunen eller Försäkringskassan för detta.

Den som behöver personlig assistent kan vända sig antingen till kommunen eller Försäkringskassan med sin ansökan.

För mer information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL).

Hoppa till innehåll