Utskriftsdatum: 17 June 2019

Planerat underhåll på dricksvattennätet 9/1

Borgholm Energi, Beab, utför imorgon, onsdag, 9/1 ett underhållsarbete på dricksvattennätet Lundegård-Vannborga. Beab kommer att bli tvungna att stänga av leveransen under detta arbete. Berörda områden är Lundegård, Övra Vannborga och Nedra Vannborga. Beab planerar att stänga av leveransen 08:00 arbetet beräknas vara klart 12:00.

Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.