Utskriftsdatum: 16 May 2021

Planprogram Byxelkrok 1:1 m.fl. Byxelkroks hamn

15 januari 2021

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för Byxelkrok 1:1 m.fl. ”Byxelkroks hamn”, som nu är ute för samråd. Ett planprogram är en förstudie till en kommande detaljplanering och underlaget är att betrakta som ett diskussionsunderlag. Syftet med planprogrammet är att studera och redovisa förutsättningar och strategier för utvecklingen av Byxelkroks hamn, samt ge förslag på utformningen av programområdet.

Innehållet i planprogrammet är förenligt med kommunens Översiktsplan samt den fördjupning av Översiktsplanen som tagits fram för Byxelkrok.

Handlingarna skickas ut till er som är bedömda som sakägare, och finns även tillgängliga här på hemsidan.
Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Samrådstid: 2021-01-18 t.o.m. 2021-02-15
På grund av rådande omständigheter kommer kommunen inte att kunna hålla något samlat samrådsmöte under samrådstiden.

Under samrådstiden kan sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter mailas senast den 15 februari 2021 till: mobn@borgholm.se
Ange ”Planprogram Byxelkrok 1:1 m.fl.” i ämnesfältet och notera namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

 

Se under ”Mer information” nedan för att ta del av planförslaget.

Hoppa till innehåll