Utskriftsdatum: 22 January 2021

Planprogram för Legenäs 1:39

Borgholms kommun har tagit fram ett planprogram för fastigheten Legenäs 1:39 som nu är ute på samråd. Kommunen har valt att ta fram ett planprogram då fastigheten ligger i ett något komplext läge som kan generera komplicerade frågor – inte minst gällande landningsbanan i närheten och dagvattenfrågan. Planprogrammet syftar till att pröva förutsättningarna för nybyggnation av bostäder på Legenäs 1:39.

I direkt anslutning i söder till fastigheten äger Borgholms kommun mark. Här ser man på möjligheten att i framtiden eventuellt bebygga med ytterligare några bostäder.

Den tilltänkta exploateringen ses som en naturlig utveckling av Sandviks samhälle, ytterligare årsring till befintlig bebyggelse.

Samrådstiden pågår mellan 1 april till och med den 24 april 2020.

Synpunkter skickas via e-post senast den 24 april 2020 till: mobn@borgholm.se

Ange ”Planprogram Legenäs 1:39” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar gärna emot dina synpunkter via e-post, men du kan även posta till: Borgholms kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.