Utskriftsdatum: 21 April 2021

Planprogram för Legenäs 1:39

30 mars 2020

Borgholms kommun har tagit fram ett planprogram för fastigheten Legenäs 1:39 som nu är ute på samråd. Kommunen har valt att ta fram ett planprogram då fastigheten ligger i ett något komplext läge som kan generera komplicerade frågor – inte minst gällande landningsbanan i närheten och dagvattenfrågan. Planprogrammet syftar till att pröva förutsättningarna för nybyggnation av bostäder på Legenäs 1:39.

I direkt anslutning i söder till fastigheten äger Borgholms kommun mark. Här ser man på möjligheten att i framtiden eventuellt bebygga med ytterligare några bostäder.

Den tilltänkta exploateringen ses som en naturlig utveckling av Sandviks samhälle, ytterligare årsring till befintlig bebyggelse.

Samrådstiden pågår mellan 1 april till och med den 24 april 2020.

Synpunkter skickas via e-post senast den 24 april 2020 till: mobn@borgholm.se

Ange ”Planprogram Legenäs 1:39” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar gärna emot dina synpunkter via e-post, men du kan även posta till: Borgholms kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.

Hoppa till innehåll