Utskriftsdatum: 20 October 2021

Planprogram för Strandbo 1 och Afrika 2

23 januari 2020

Samråd planprogram för Strandbo 1 och Afrika 2 ”Strand Hotell”

Borgholms kommun har tagit fram ett planprogram för fastigheten Strandbo 1 och Afrika 2 som nu är ute för samråd. Kommunen har valt att ta fram ett planprogram då fastigheterna ligger i ett komplext läge och genererar komplicerade frågor som i ett tidigt stadie bör belysas för att se om det är lämpligt att gå vidare med en detaljplan.

Planprogrammet syftar till att pröva förutsättningarna för en nybyggnad i fem våningar med bostäder och hotellrum på befintlig parkeringsplats inom delar av fastigheten Strandbo 1, i direkt anslutning till befintlig hotellanläggning. Utöver detta prövas förutsättningar för kompletterande bostäder inom fastigheten Afrika 2 och en effektivisering av parkeringsytan inom samma fastighet.  Handlingarna finns tillgängliga i servicecenter i stadshuset, på biblioteket i Borgholm samt här nedan under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Samrådstid från och med 27 januari till och med 24 februari 2020.

Synpunkter skickas vi e-post senast den 24:e februari 2020 till mobn@borgholm.se. Ange ”Planprogram Strandbo 1” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i din e-post. Vi tar gärna emot dina synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget. Upplysningar över förslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.

Hoppa till innehåll