Utskriftsdatum: 26 January 2021

Planprogram för Strandbo 1 och Afrika 2

Samråd planprogram för Strandbo 1 och Afrika 2 ”Strand Hotell”

Borgholms kommun har tagit fram ett planprogram för fastigheten Strandbo 1 och Afrika 2 som nu är ute för samråd. Kommunen har valt att ta fram ett planprogram då fastigheterna ligger i ett komplext läge och genererar komplicerade frågor som i ett tidigt stadie bör belysas för att se om det är lämpligt att gå vidare med en detaljplan.

Planprogrammet syftar till att pröva förutsättningarna för en nybyggnad i fem våningar med bostäder och hotellrum på befintlig parkeringsplats inom delar av fastigheten Strandbo 1, i direkt anslutning till befintlig hotellanläggning. Utöver detta prövas förutsättningar för kompletterande bostäder inom fastigheten Afrika 2 och en effektivisering av parkeringsytan inom samma fastighet.  Handlingarna finns tillgängliga i servicecenter i stadshuset, på biblioteket i Borgholm samt här nedan under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Samrådstid från och med 27 januari till och med 24 februari 2020.

Synpunkter skickas vi e-post senast den 24:e februari 2020 till mobn@borgholm.se. Ange ”Planprogram Strandbo 1” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i din e-post. Vi tar gärna emot dina synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget. Upplysningar över förslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.