Utskriftsdatum: 12 July 2020

Positivt resultat för kommunens nior

Läsåret 2019/2020 är nu till ända och årets nior har fått sina slutbetyg. Resultatet är återigen positivt!

Betygsskalan har sex steg, A – F, där A – E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Varje betyg genererar poäng (A=20p, B=17,5p, C=15p, D=12,5p och E=10p). Betygen för de 16 eller 17 ämnen eleven läser läggs ihop till ett meritvärde.

Enligt den preliminära uträkning är medelmeritvärdet för kommunens nior i år 244 poäng, vilket är mycket bra.

Våren 2019 låg det nationella meritvärdet för 16 ämnen på 221,7 poäng och för 17 ämnen på  229,8 poäng.

Läs mer om betyg och betygsättning hos Skolverket.