Utskriftsdatum: 04 July 2020

Positivt resultat i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet

I går, 26 maj, fick vi resultatet av den årliga mätningen av kommuners näringslivsklimat som utförs av Svenskt Näringsliv.

”Det är det bästa omdömet på tio år. Vi är på rätt väg och vi ska fortsätta jobba för att bli ännu bättre. Jag vill berömma alla som jobbar med företagsfrågor, det är alla tillsammans som har åstadkommit detta,” säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

I november 2019 antogs en ny handlingsplan för att förbättra vårt ”bemötande och service” samt stärka ”informationen till och kommunikationen med våra företag”.

Aktiviteter rivstartades med att bl.a. kontakta alla kommunens företag och förbättrade rutiner kring vår kommunikation och information.

Det är glädjande att vi nu ökar vårt sammanfattande omdöme till 3,2 från 2,9 året innan. Vi klättrar fem placeringar till 6:e plats bland länets kommuner.

”En anledning kan vara den ökade närvaron som vi har haft bland våra företag. En god dialog är en förutsättning för ett god relation och ökad förståelse mellan kommunen och näringslivet” säger Staffan Larsson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ökningen med 0,3 är näst bäst i länet, Emmaboda ökade ännu lite mer.

Särskilt glädjande att ”kommunens service och bemötande” samt ”information till företagen” stiger mest, tillsammans med ”kommunpolitikers attityder” och ”utbyggnaden av bredband”.

Mer information om undersökningen kommer i höst. Då får vi mer fördjupning i frågorna och vi får veta hur många placeringar vi har klättrat i rankingen bland alla kommuner.

På bilden: Kristian Sjövall, näringslivsutvecklare, Jens Odevall, kommunchef, Anneli Nilsson, ordförande i näringslivsrådet samt kommunstyrelsens arbetsutskott: Ilko Corkovic, Staffan Larsson och Carl Malgerud.