Utskriftsdatum: 05 July 2020

POSOM-gruppen

POSOM (Psykologiskt och Socialt omhändertagande) är en samordnings- och ledningsfunktion som vid behov sammankallas vid olyckor som inträffar inom kommunen eller drabbar kommuninvånare. Gruppen består av representanter från socialtjänst, räddningstjänst, skola, kyrka, primärvård och polis samt frivilliga medhjälpare.

Många gånger kan drabbade, anhöriga och andra berörda, få det svårt på olika sätt i samband med eller efter en olycka. Den första tiden kan olyckan kännas overklig och långt borta, men efter en tid kommer reaktionerna. Då kan man ha behov av att få tala med någon om olyckan,  om sina reaktioner och om frågor som kan göra det svårt att bearbeta det som har hänt.

Representanterna i POSOM-gruppen kan förmedla stöd både för drabbade, anhöriga, insatspersonal och andra berörda. POSOM-gruppens deltagare har tystnadsplikt.