Kontakta oss

Praktik i skolan

Publicerat 02 maj 2022

Prao

Praktisk arbetslivsorientering, prao, är obligatorisk i grundskolan. Syftet är att eleverna ska få kunskap om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Prao ska erbjudas minst 10 dagar från och med årskurs 8 i grundskolan.

Borgholms kommun arbetar med prao-verktyget samverka.nu där man som arbetsgivare kan gå in och registrera sig för att finnas med i vår platslista.

SKAL – samverkan skola och arbetsliv

Borgholms kommun har beslutat att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv (SKAL) som en del i modern arbetslivsorientering. Modern arbetslivsorientering syftar till att med olika redskap hjälpa unga människor att tidigt bilda sig en uppfattning av vad de vill med sina liv.

SKAL innebär att elever, genom företagsbesök och utbyte med arbetsplatser, ska få känna på och använda sina ämneskunskaper praktiskt och teoretiskt och därmed få en förståelse för varför man studerar de olika ämnena. Inledningsvis kommer SKAL-aktiviteter genomföras i årskurs 2, 5 och 7. Inför SKAL-aktiviteter träffas företag och lärare i en workshop för att förbereda och planera upp vad eleverna ska få ut av samarbetet. Genom att engagera sig som SKAL-företag kan företagen bidra till samhällsnyttan och får möjlighet att upplysa morgondagens arbetskraft om vilka kompetenser som efterfrågas.

I SKAL-aktiviteter får eleverna en personlig relation till det riktiga arbetslivet. Skolämnena blir meningsfulla när eleverna förstår vad ämneskunskaperna används till i det verkliga livet. SKAL-aktiviteter bidrar till att eleverna blir mer medvetna om sina styrkor och förmågor. I förlängningen till att eleverna blir tryggare i sina gymnasieval och näringslivet får chans att påverka morgondagens arbetskraft i sina studie- och yrkesval.

Hoppa till innehåll