Utskriftsdatum: 28 January 2020

Pressträff om företagsklimatet

Idag har vi haft en pressträff för att presentera handlingsplanen för hur kommunen ska förbättra sitt företagsklimat.

Efter ett kraftigt tapp 2010 (från plats 195 till 243) har Borgholms kommun fortsatt att placera sig långt ner när företagsklimatet mäts av Svensk Näringsliv i Sveriges kommuner. I år hamnade kommunen på plats 261. Nu tar kommunen ett krafttag i frågan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har antagit en handlingsplan, där målet är att hamna på topp 50 senast år 2022.

Strategin fokuserar på förbättrat bemötande och service till våra företag samt utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag.

Några av aktivitererna är fler företagsbesök samt att ringa de cirka 2000 företag som finns i kommunen, för att få en direktkontakt och ge dem en möjlighet att lämna sina synpunkter. Det finns flera olika kommunikationsvägar som vi kan använda på ett bättre sätt.

Vid varje förfrågan från företag, oberoende av vad det gäller, är målet att kommunen ska ge återkoppling inom 24 timmar. Även om man inte kan ge ett färdigt svar, så kan man visa att man har tagit frågan på allvar och berätta när man kan återkomma med svar.

”Vi får inte glömma bort vilka vi är till för, går det bra företagen så går det bra för kommunen”, säger Ilko Corkovic, kommunalråd.