Kontakta oss

Projekt för integration

Publicerat 30 mars 2020

DUA-jobbspår, Delegationen för unga och nyanlända till arbete, innebär samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att kartlägga kompetensbehov hos näringslivet och matcha potentiell arbetskraft. Starten på samverkansarbetet har finansierats av medel från statliga Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Du kan läsa mer om DUA-jobbspår längre ner på sidan under mer information.

Nyanlända och andra arbetslösa utgör en arbetskraftsresurs som med rätt insatser kan bli avgörande för
företagens och lokalsamhällets utveckling. Arbetsmarknadsenheten, AME, har kännedom om människor som vill ut i arbetslivet, men som ibland saknar formell utbildning eller behöver stärka svenska språket.

Genom lokala jobbspår rustas arbetssökande för att matcha företagens behov av kompetens. Tillsammans med olika branscher utformas lokala jobbspår som fylls med önskat innehåll och matchas mot lämpliga kandidater.

Målet är att skapa förutsättningar för att förbättra möjligheterna till utveckling för näringslivet, både för att befintliga företag ska kunna utvecklas och växa men också för att attrahera och etablera nya företag i kommunen.

Genom Dua och arbetet med integration och egenförsörjning är samverkan och utvecklade samverkansformer med lokala företag viktigt för att lyckas integrera

Hoppa till innehåll