Utskriftsdatum: 18 September 2019

Naturvårdsprojekt

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Alla kommuner har ett ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i sin kommun, både inom den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder. För att stötta kommunerna i detta arbete har riksdagen beslutat att årligen sätta av medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA). Dessa medel ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. LONA-projekt finns idag i alla Sveriges kommuner.

Kommunerna kan söka pengar till åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna.  LONA-projekt sker i samarbete med andra lokala aktörer t ex en förening, en skola, ett företag eller en markägare.

Pågående projekt i Borgholms kommun just nu (2016) är

  • Att leva av och med landskapet Öland: Norra
  • Borgehages Natur
  • Bevarande av de unika naturvärdena på Ölands Golfklubb
  • Unikt i Ölands natur
  • Skyddsvärda träd
  • Prästhag

Läs mer om LONA hos Länsstyrelsen och hos Naturvårdsverket.

Är du intresserad av att starta ett LONA-projekt i Borgholms kommun? Kontakta Magnus Karlsson på Miljö- och byggnadsförvaltningen. Ansökningstiden för bidrag för 2017 går ut 1 december 2016.

lona-logo