Utskriftsdatum: 18 October 2018

Projekt som förbättrar din bygd kan få bidrag

Vill du eller en förening utveckla en by eller ort? Borgholms kommun avsätter nu pengar till så kallade uppväxlingsprojekt som ska göra Borgholm till en ännu bättre plats att leva på året om.

En promenadväg, gemensam grillplats, en utomhusscen eller kanske en boulebana eller plantering. Förslagen på hur man kan göra byar och orter runt om i Borgholms kommun ännu trevligare är många.

Syftet med uppväxlingsprojekten, som kommunen nu inför, är att stimulera och stödja initiativ från invånare där projekten kommer fler till godo.

Enskilda medborgare, föreningar och lokala företagare kan alla söka bidrag, antingen var för sig eller tillsammans för att förbättra en by, ort eller plats. Bidraget kan användas för att köpa in material om en förening eller ett byalag väljer att göra jobbet själv. Pengarna kan också användas till att få arbetet utfört om det kräver behörig personal. Varje projekt kan maximalt få 100 000 kronor i bidrag från kommunen.

Ansökan ska vara skriftlig och förutom en kort beskrivning av projektet också innehålla syfte och mål med det som ska göras. Ansökan ska också innehålla en enkel budget med den egna insatsen och sökt belopp samt tydligt visa vad det sökta beloppet ska användas till. Ansökan skickas till kommun@borgholm.se. Märk mailet med uppväxlingsprojekt.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som kommer besluta vilka projekt som beviljas så kallade uppväxlingspengar. Utbetalningar till projekten sker i mars och september.