Utskriftsdatum: 27 May 2020

Projekt för en bättre vattenmiljö

Genom olika projekt arbetar vi för att miljön i kommunen och kustvattnen ska förbättras. Att hjälpa till att uppnå miljömålen och att arbeta med vattenförvaltning hör till kommunens uppgift. På undersidorna hittar du information om de projekt vi arbetar med just nu.

Genomförda projekt

Aquabest – hållbart vattenbruk

Baltic Blue Growth – storskalig musselodling i Östersjön

Båtlatrinstationer i Kalmar och på Öland

Kolla din brunn

LOVA Samhällsnära våtmarker

LOVA Släk – Lyft näringen från havet

LOVA Våtmarker i Borgholms kommun

Löttorps vattenskyddsområde

Projekt Pelnabrobäckens avrinningsområde

Små bra avlopp

LOVA kväve och fosfor i tre delavrinningsområden