Utskriftsdatum: 20 October 2019

Näringslivsprojekt

Borgholms kommun är del i projekt tillsammans med andra aktörer. Projekten är av varierande storlek och karaktär och det övergripande målet med projekten är att utveckla tillsammans med andra aktörer, med kommunmedborgarnas bästa framför ögonen. Projekten kan vara medfinansierade av externa aktörer som Länsstyrelsen, Regionförbundet, Europeiska Unionen (EU) med flera.

I menyn till vänster finns beskrivningar på de projekt som kommunen medverkar i. Sammanställningen är för att ge information om olika utvecklingsområden som kommunen arbetar med i projektform, men även till att väcka nyfikenhet och ge inspiration.

Har du en projektidé och behöver hjälp med EU-ansökan så finns det stöd att få via Ölands kommunalförbund, se kontaktuppgifter under Kontaktuppgifter längst ner på sidan