Utskriftsdatum: 26 January 2021

Projektbidrag

Projektbidrag (tidigare kulturprojektbidrag) kan sökas av föreningar som har för avsikt att genomföra enskilda projekt. Med projekt menas en avgränsad aktivitet med en tydlig början och slut som har ett definierat mål.

Sista ansökningsdag är 1 mars  och 1 september.

Kontakta Maria Johanson, samordnare kultur och fritid, för mer information om ansökan, kontakt nedan.

25 maj 2018 trädde GDPR i kraft, som reglerar behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.