Utskriftsdatum: 04 April 2020

Protokoll 2014

Nedan hittar du justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kultur- och fritidsutskott, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden samt protokoll från de olika politiska råden.

Övriga protokoll finns hos respektive förvaltning.

Protokoll från år 2011, 2012 och 2013 finns under respektive katagori till vänster. För att få tillgång till protokoll från tidigare år – kontakta respektive nämnds/styrelses sekreterare.