Utskriftsdatum: 10 April 2020

Protokoll 2015

Nedan hittar du justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kultur- och fritidsutskott, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden samt protokoll från de olika politiska råden.

Övriga protokoll finns hos respektive förvaltning.

Protokoll från år 2011, 2012, 2013 och 2014 finns under respektive kategori till vänster. För att få tillgång till protokoll från tidigare år – kontakta respektive nämnds/styrelses sekreterare.