Utskriftsdatum: 26 February 2020

Protokoll 2016

Nedan hittar du justerade protokoll från kommunfullmäktige,kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kultur-och fritidsutskott, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden samt protokoll från de olika politiska råden.

Övriga protokoll finns hos respektive förvaltning.

Protokoll från år 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015 finns under respektive kategori till vänster. För att få tillgång till protokoll från tidigare år – kontakta respektive nämnds/styrelses sekreterare.