Utskriftsdatum: 07 April 2020

Protokoll 2017

Nedan hittar du justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kultur-och fritidsutskott, samhällsbyggnadsnämnd, socialnämnd och utbildningsnämnd samt protokoll från de olika politiska råden.

Övriga protokoll finns hos respektive förvaltning.

Protokoll från år 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 finns under respektive kategori till vänster. För att få tillgång till protokoll från tidigare år – kontakta respektive nämnds / styrelses sekreterare.