Utskriftsdatum: 30 March 2020

Protokoll 2012

Nedan hittar du justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.

Under hösten kommer även protokoll från de olika politiska råden att kopplas till sidan.

Övriga protokoll finns hos respektive förvaltning.

För att få tillgång till protokoll från tidigare år – kontakta respektive nämnds/styrelses sekreterare.