Psykolog

10 december 2013
  • Ger handledning och konsultation till personal och vårdnadshavare.
  • Arbetar med stödjande, utredande och rådgivande samtal med elever, vårdnadshavare och personal.
  • Ger stöd och erbjuder samtal med elever, vårdnadshavare och personal vid krissituationer.
  • Gör observationer i verksamheten.
  • Genomför psykologiska utredningar.
  • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.
Hoppa till innehåll