Kontakta oss

Psykolog

Publicerat 10 december 2013
  • Tillföra psykologisk kunskap på organisations-, grupp- och individnivå.
  • Konsultation och handledning till skolans personal.
  • Skolpsykologiska utredningar. Utredning och bedömning av barnets behov.
  • Förebyggande och främjande insatser.
  • Fortbildning.
  • Krisstöd.
  • Samarbete och samverkan med andra samarbetspartners.
Hoppa till innehåll