Utskriftsdatum: 29 September 2020

Referat från kommunfullmäktige 14 september

Kommunfullmäktige den 17 augusti var inställt på grund av för få ärenden, igår, den 14 september genomfördes ett ”corona-säkert” kommunfullmäktige med gott om avstånd, vissa deltagare på distans och begränsat antal ledamöter.

Läs ett referat här:

Livlig debatt om arvodesreglementet, som har genomgått en mindre justering för att anpassas till ändringar i det nationella regelverket.

Oppositionen efterfrågade en tydligare schablon för egenföretagare som inte kan styrka inkomstbortfall. Kommunfullmäktige stödde dock kommunstyrelsens förslag och beslutade att anta förslaget till reglemente.

Kommunfullmäktiges ordförande uppdrogs att tillsammans med representanter för varje parti se över den politiska organisationen (vilka nämnder och styrelse ska finnas) samt göra en mer grundlig översyn av arvodesreglementet, till nästa mandatperiod.

En annan fråga som väckte debatt var motionen om gratis trygghetslarm till äldre. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med motiveringen att det finns andra ekonomiska prioriteringar som är viktigare att göra inom äldreomsorgen.

Handlingsplan till den antagna energi- och klimatstrategin antogs. Handlingsplanen väckte också en del debatt. Debatten handlade framför allt om omställningen till alternativa drivmedel och vad som är rimliga kostnader för ett samhälle.

Kommunfullmäktige godkände därefter tilläggsbudgetarna för kommunstyrelsen och Ölands kommunalförbund.