Utskriftsdatum: 16 January 2019

Registrering/Godkännande

Livsmedelsföretag ska registreras eller godkännas innan det får starta. Oavsett om företaget ska registreras eller godkännas ska det ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. Läs mer om detta på sidorna Starta en ny livsmedelsverksamhet och Egenkontroll.

Hur går registeringen till?

En registerringblankett ska fyllas i och skickas in till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Verksamheten får sedan starta tidigast två veckor efter att en komplett anmälan kommit in, om inget annat har meddelats. I anmälan ska ni ange uppgifter om företaget, verksamhetslokalen och vad för typ av verksamhet ni har tänkt bedriva. Blanketten finns att hämta på kommunens hemsida, BLANKETTER. Notera att det finns olika blanketter beroende på verksamhetstyp.

När anmälningsblanketten har inkommit till Miljö- och byggnadsförvaltningen granskas blanketten. Verksamheten kontaktas inom tio arbetsdagar i de fall kompletteringar behövs. Miljö- och byggnadsförvaltningen registrerar verksamheten och ett registeringsbevis skickas till den fakturadress som har angivits. Om du har en mobil verksamhet och är aktiv i andra kommuner kan du bli tvungen att visa upp detta dokument för kontrollmyndigheten i de andra kommunerna.

Vad händer om jag startar utan att ha fått ett godkännande eller ett beslut om registrering?

Som företagare är du skyldig att anmäla till kommunen om du startar en ny eller tar över en befintlig livsmedelsverksamhet. Om du startar utan att göra detta så bryter du mot livsmedelslagen och din verksamhet kan förbjudas. Du kan dessutom bli åtalad.

Avregistrering

Observera att avgift debiteras årligen om inte ansvarig livsmedelföretagare meddelar i förväg att anläggningen upphört eller bytt ägare. Miljö- och byggnadsnämnden måste få vetskap om förändringar, som avslutad verksamhet/ägarbyte i slutet av pågående år, samma år som kontrollavgift har betalats – i annat fall finns det risk att debitering av årsavgift görs trots att verksamheten inte är aktiv/har förändrats.

Vilka ska registreras och vilka ska godkännas?

Registering

Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller till exempel restauranger, caféer, catering, butiker, skolkök och personalmatsalar. Det gäller även verksamheter som bara är mellanhand och distribuerar vidare utan att påverka livsmedlets förpackning, märkning, säkerhet eller sammansättning. Exempel på sådana verksamheter är distributionscentraler och grossister. Även dricksvattenanläggningar kan behöva registreras, läs mer om detta på sidan Dricksvatten.

Om du är företagare och producerar livsmedel i primärproduktion ska du registrera din anläggning hos Länsstyreslen, se länk nedan under Mer information.

Godkännande av livsmedelsanläggning

Ett godkännande krävs om man ska tillverka produkter av animaliskt ursprung som sedan ska levereras till en annan livsmedelsanläggning. Det är Livsmedelsverket som godkänner denna typ av anläggning. Det bestäms av förordning (EG) nr 853/2004.

Undantag från registerring/godkännande

I vissa fall räknas inte din verksamhet som ett livsmedelsföretag och då krävs ingen registrering. Några exempel kan vara att servera kaffe från automat i vänthallen på bilverkstaden, laga kroppkakor för att sälja på den årliga marknaden, eller sälja hembakta kanelbullar vid fotbollslagets hemmamatcher. Det är värt att notera att livsmedelslagen ändå omfattar denna hantering, även om ingen registrering krävs. Är du osäker på om din verksamhet ska registreras eller inte, kontakta Miljö- och byggnadsförvaltingen.

Läs mer om registrering och godkännande på Livsmedelsverkets hemsida, se länk nedan under Mer information.