Utskriftsdatum: 17 January 2021

Regler och avgifter för kulturskolan

Avgifter

För att kunna finansiera verksamheten tar kulturskolan ut en terminsavgift av eleverna. Enskild undervisning kostar 650 kronor per termin och ämne. Kostnaden för andra barnet är 400:- per termin och ämne, tredje barnet och  flera 200:- per termin och ämne. Gruppundervisning kostar 400:- per termin och grupp.
Är du verksam i den enskilda undervisningen, instrument och sång, är gruppundervisningen avgiftsfri.

Debitering för kulturskolan sker terminsvis, två gånger per läsår, via faktura.

Undervisningsgaranti

Eleven garanteras minst 27 lektioner under ett läsår. Om eleven själv uteblir räknas det som genomförd lektion. Får eleven mindre än 27 lektioner sker återbetalning per förlorad lektion. Frånvaro meddelas till kulturskolan eller till kulturskoleläraren direkt. Vårdnadshavare är naturligtvis hjärtligt välkomna att vara med på lektion när som helst under året.