Utskriftsdatum: 10 April 2020

Regler och avgifter för kulturskolan

Avgifter

För att kunna finansiera verksamheten tar kulturskolan ut en terminsavgift av eleverna. Första barnet kostar 650:- per termin, andra barnet 400:- per termin, tredje barnet och  flera 200:- per termin. Gruppspel kostar 400:- per termin (gäller alla instrument).
Drama och skapande verkstad bedrivs i grupp och kostar 400:- per termin.
Kör bedrivs i stor grupp och kostar 200:- per termin.
Är du verksam i den enskilda undervisningen, instrument och sång, är gruppundervisningen avgiftsfri.

Debitering för kulturskolan sker terminsvis, två gånger per läsår, via faktura.

Undervisningsgaranti

Eleven garanteras minst 27 lektioner under ett läsår. Om eleven själv uteblir räknas det som genomförd lektion. Får eleven mindre än 27 lektioner sker återbetalning per förlorad lektion. Frånvaro meddelas till kulturskolan eller till musikläraren direkt. Föräldrar och målsmän är naturligtvis hjärtligt välkomna att vara med på lektion när som helst under året.