Kontakta oss
  • Bild på rollator
  • Bild på rollator

Rehabilitering

Publicerat 10 december 2013

Vi hjälper dig med rehabilitering på vård- och omsorgsboende, korttidsboende, biståndsbeviljad dagverksamhet eller i ordinärt boende.

Hemrehabilitering

Efter sjukdom och skada kan vi erbjuda en tidsbegränsad rehabiliteringsperiod i hemmet för dig som inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta dig till distriktsrehabiliteringen på hälsocentralen.

Fokus för rehabiliteringen ligger på att du ska kunna klara dina vardagsaktiviteter så självständigt som möjligt och känna trygghet i att bo kvar hemma. Vardagsaktiviteter kan till exempel vara förflyttningar, duschsituation samt av- och påklädning.

Utifrån dina behov och förutsättningar planerar vi gemensamt din rehabilitering och sätter upp mål för vad du vill uppnå.

Hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel lämnas ut efter behovsbedömning av en arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Syftet med hjälpmedlet ska vara att det underlättar din vardag.

Ett hjälpmedel är alltid ett lån från kommunen och ska lämnas tillbaka, väl rengjort, när behovet upphört. Återlämning sker nu till vänster om Ekbackas huvudentré, i det förråd som byggts där. Om du saknar kod till dörren, kan du ringa till socialförvaltningens reception på telefon 0485-88085.

Turistlån:

Icke kommunskrivna personer med önskemål om att hyra hjälpmedel hänvisas till enhetschefen på Kommunal Hjälpmedelssamverkan, (KHS) i Kalmar för mer information. Hjälpmedel från KHS kan hyras i mån av tillgång. Mindre hjälpmedel som till exempel toalettförhöjningar, rollatorer och rullstolar ska man ta med sig från sin hemkommun.

Enhetschef Kommunal Hjälpmedels Samverkan (KHS) telefon, 0480-45 28 69

Intyg för bostadsanpassning

När du ansöker om bostadsanpassning hos Bygga, bo och miljö, ska du i de flesta fall skicka med ett intyg om att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
Intyget skrivs av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

 

Hoppa till innehåll