Utskriftsdatum: 03 March 2021

Rekord i företagsbesök 2020 – nu satsar vi ännu högre

22 januari 2021

Fjolårets satsning på företagsbesök landade på ett rekord – 186 besök. Nu satsar vi ännu högre och intensifierar arbetet för att förbättra företagsklimatet.

I början av 2020 satte vi målet att innan årets slut besöka 200 företag. Trots pandemin nådde vi nästan ända fram och hann besöka 186 företag innan årsskiftet. Företagsbesöken är ett led i kommunens satsningar på att förbättra företagsklimatet.

”Våra 186 besök var all time high. Det har varit mycket värdefulla möten som gett oss input till vårt förbättringsarbete och en förståelse för företagarnas vardag”, säger Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) från näringslivsutskottet.

Borgholms kommun är en av de mest företagstäta kommunerna i landet och det är av största vikt att vi har en bra dialog och ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv.

”Företagsbesöken är ett utmärkt sätt att snappa upp idéer, synpunkter och förslag på hur vi kan underlätta för företagen i vår kommun. Vi kan också hjälpa företagen att få kontakt med varandra och nätverka. Varje dag vi går till jobbet ska vi påminna oss om vilka vi är till för. Vi ska leverera god service till våra företag. Går det bra för våra företag går det bra för kommunen”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

Företagen har haft ett tufft år på grund av pandemin och kommunen har erbjudit ett antal stimulansåtgärder för att stötta näringslivet. Företagsbesöken, men också täta möten med näringslivsrådet med ordförande Anneli Nilsson från Ölands bank har gjort att vi ökat träffsäkerheten i åtgärderna för att stötta våra företag.

Arbetet med företagsklimatet och att bli en ännu mer attraktiv kommun där man kan växa med sitt företag är långsiktigt. Inne på kommunledningskontoret har en cylinder fyllts med bollar,  som var och en symboliserar ett företagsbesök. Nu är cylindern full och vi tömmer den för att börja om på nytt 2021.

”Vi ska fylla hela cylindern igen och hoppas på att få besöka minst 200 företag innan årsskiftet. Vi tar tacksamt emot tips på företag att besöka och vill någon att vi besöker just deras företag så går det jättebra att höra av sig.

Vi jobbar just nu främst med digitala företagsbesök och ser fram emot att när det är möjligt kunna träffas fysiskt igen. Då kommer vi intensifiera arbetet med företagsdialog”, säger Kristian Petersson Sjövall, näringslivsutvecklare.

Trots pandemin fanns det flera ljuspunkter 2020 och flera engagerade företagare valde att satsa och starta företag. Vi har under året uppvaktat de flesta av de nystartade företagen och önskat välkommen till kommunen och etablerat en första kontakt.

Under 2021 kommer vi även att återuppta vår företagssafari. Förhoppningen är att kunna arrangera ett under våren och ett under hösten, då både förtroendevalda och ledande tjänstepersoner under en dag besöker en mängd företag.

På bilden: Kristian Petersson Sjövall, näringslivsutvecklare och Anders Magnusson, tillväxtchef.

 

Hoppa till innehåll