Utskriftsdatum: 23 February 2019

Resultat av medborgarundersökningen

3 144 svar kom in i undersökningen som genomfördes i augusti 2018. Av de svarande har 49 procent uppgett att de var kvinnor och 48 procent att de var män. 3 procent ville inte uppge kön.

Av de som deltog i undersökningen bor 44 procent i Borgholms kommun och 56 procent i Mörbylångas kommun. 45 procent är äldre än 66 år och 42 procent är mellan 41 och 65 år. 10 procent i undersökningen var mellan 26 och 40 år och 2 procent mellan 18 och 25 år. Endast en procent var under 18 år.

Majoritet vill slå ihop kommunerna

Resultatet visar att 57 procent vill slå ihop ölandskommunerna till en, 23 procent vill behålla de två kommunerna som de är idag och 20 procent vill öka samverkan markant mellan kommunerna.

Det är liten eller mycket små skillnader i uppfattning när det gäller ålder och kön. Däremot märks vissa skillnader avseende boendeort. Boende i Borgholms kommun samt i Färjestaden är mer positiva till en sammanslagning än boende i Övriga Mörbylånga kommun. I Borgholm vill 62 procent slå ihop kommunerna medan 20 procent vill behålla de två kommunerna som idag. I Mörbylånga vill 54 procent slå ihop kommunerna och 25 procent behålla dem som idag.

De som vill slå ihop kommunerna anger ”En stark kommunal ekonomi” samt ”En god service till äldre” som skäl. De som vill behålla kommunerna som idag anger ”En god service till äldre” som skäl till sitt svar.