Utskriftsdatum: 24 July 2019

Risk för missfärgat vatten Löttorp med omnejd

Det har förekommit problem med missfärgat vatten vid vissa områden i centrala delar av Löttorp sedan i helgen. Borgholm Energi har gjort lokala åtgärder så som riktade spolningar av vattenledningsnätet i dessa områden.

Borgholm Energi utreder problemet. Det kan vara utfällning av biofilmen i de kommunala vattenledningarna som släpper. Biofilmen kan släppa vid kraftiga ändringar i flödeshastighet, flödesriktningändringar eller vid ändring av dricksvattnets sammansättning. Detta kan upplevas som en missfärgning av vattnet.

Vid kraftiga missfärgningar rekommenderas att spola tills dessa försvinner, vilket de normalt gör inom 5-20 min av spolning.

Det har även skett större släpp av biofilmen efter drifttagande av ny teknik för rening av dricksvatten. Det finns också fall där det inte har skett någonting mer än en långsam förändring av biofilmen i ledningsnätet.

Om ni har problem med missfärgat vatten, var vänlig och kontakta Borgholm Energi på 0485-88 300.