• Barn leker framför Rödhakens förskola.

Utskriftsdatum: 21 April 2021

Rödhaken, Borgholm

17 januari 2017

Rödhakens förskola ligger centralt i Borgholm med närhet till skog, alvar och hav.

Förskolan har två avdelningar, Blå 1-3 år och Grön 4-5 år.

Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18).

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vår ambition är att förskolan ska vara en trygg, lärorik och lustfylld plats för alla barn som vistas där. Verksamheten utgår från barnens intressen och förmågor. Vi har barnens önskemål och idéer som utgångspunkt i vår planering av projekt, teman och aktiviteter. Vi vill att barnen får möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sina egna förutsättningar med oss vuxna som förebilder.

Hoppa till innehåll