Utskriftsdatum: 23 September 2018

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller till en röstningslokal.

Bara vissa personer får rösta med bud

Du får rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt eller om du bor vid lantbrevbärarlinje.

Du behöver särskilt material

Material för budröstning finns att hämta på alla ställen där man kan rösta, eller hos kommunen.

Så här går budröstning till

1. Gör i ordning rösten i avskildhet
Du gör själv i ordning din röst genom att lägga en valsedel i ett valkuvert för varje val och stänger kuverten.

2. Vittne och bud intygar
Inför vittnet och budet lägger du ner valkuverten i ytterkuvertet för budröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Du ska sedan underteckna med ditt namn på ytterkuvertet. Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till och att det är du som har gjort i ordning din röst. Vittnet måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svensk medborgare.

3. Budet lämnar in rösten
Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in det på något av följande ställen:

  • din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.
  • en lokal där man kan förtidsrösta.

Budet ska kunna visa en id-handling när hen lämnar in budrösten. Rösten tas om hand i din vallokal och räknas senare på kvällen. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in. Rösten skickas vidare till din vallokal och tas om hand som övriga förtidsröster.

Vem kan vara vittne och bud?

Vem som helst som fyllt 18 år kan vara vittne. Men bara vissa kan vara bud. Dessa kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd.

Även ett bud skall ha fyllt 18 år. Budet och vittnet får inte vara samma person.

Budet lämnar in rösten

Budet tar därefter ytterkuvertet och röstkortet och lämnar in det på något av följande ställen:

  • I din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.
  • I en lokal där man kan förtidsrösta.

Budet ska kunna visa en id-handling när han eller hon lämnar in budrösten. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in

Lantbrevbärare

Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig.

Hjälp i vallokalen/förtidsröstningslokalen

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp.
Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.
Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Röstmottagarna har partivalsedlar och blanka valsedlar med i sitt material. Vill du använda namnvalsedel får du själv hämta sådan.
Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.
Om du behöver boka in ambulerande röstmottagare kan du ringa valnämnden 0485-880 18 och boka in besök. .