Utskriftsdatum: 30 September 2020

Samarbetssamtal

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg kan genom rådgivning och samarbetssamtal hjälpa till om man inte kan komma överens om vårdnaden, boendet eller umgänget vid skilsmässa eller separation.
Dessa samtal är frivilliga och grunden är att båda föräldrarna är intresserade av att finna en lösning i samförstånd för barnet.