Kontakta oss

Samhällets krisberedskap

Publicerat 06 oktober 2020

Vid en krissituation har samhället ansvar för att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner, men även du som enskild individ har ett ansvar för din egen hemberedskap.

Den enskilde ansvar omfattas av att man bör kunna klara sig på sina egna basfunktioner upp till en vecka vid en samhällsstörning, om man själv inte är drabbad eller har begränsad förmåga. Samhällets ansvar är att förebygga olyckor, ha krisberedskap och operativ förmåga att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner.

Här hittar du information om ditt och samhällets ansvar.

Samhällets ansvar

Syftet med svensk krisberedskap är att värna om befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden, som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. En lång rad aktörer i samhället är ansvariga och delaktiga för samhällets krisberedskap inom ett nationellt krishanteringssystem.

Nationell nivå

På nationell nivå är det regeringen som är strategisk ansvarig. Ansvarigt departement är Justitiedepartementet med inrikesministern som statsråd. Stödjande myndighet är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)

Regional nivå

På regional nivå är det Länsstyrelsen som är stödjande, samordnande och tillsynsmyndighet inom krishanteringsområdet.

Lokal nivå

På lokal nivå är det kommunerna som har geografiskt områdesansvar för samordning av krisberedskap inom krishanteringsområdet.

Förutom att kunna förebygga vardagliga olyckor, måste beredskap finnas för att hantera oförutsedda händelser om de inträffar samt förmåga att återgå till ordinarie verksamhet.

Hoppa till innehåll