Utskriftsdatum: 19 December 2018

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter med ersättare. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller plan- och byggnadsväsendet.

Samhällsbyggnadsnämnden svarar för myndighetsutövningen enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Smittskyddslagen,  samt övrig lagstiftning som styr nämndens tillsynsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Samhällsbyggnadsnämnden får enligt antaget reglemente ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandlas internt. Nämnden har antagit riktlinjer för hur deras öppna sammanträden anordnas. Finns under mer information till höger.

Läs mer i samhällsbyggnadsnämndens reglemente under Mer information längst ner på sidan.

Ledamöter
1. Sune Axelsson (S), 1:e vice ordförande
Tel: 723 91
E-post: sune@oland.com
2. Irene Persson (S)
3. Lennart Bohlin (FÖL), ordförande
Mobil: 070-745 42 13
E-post: lennart.bohlin@borgholm.se
4. Mikael Almqvist (FÖL)
Mobil: 070-370 19 29
E-post: micke@mbox734.swipnet.se
5. Claes Horn af Rantzien (MP)
Mobil: 073-354 55 44
E-post: horn@konst.it
6. Torbjörn Nilsson (M), 2:e vice ordförande
Mobil: 070-271 20 31
E-post: torbjorn.nilsson1@tele2.se
7. Arne Sjögren (KD)
Mobil: 070-661 01 43
E-post: golfarne@telia.com
8. Mats Karlsson (C)
Mobil: 0708-12 72 12
E-post: matskarlsson57@hotmail.com
9. Jenny Sunnman (C)
Mobil: 0708-37 35 41