Kontakta oss

Särskola

Publicerat 11 december 2019

Särskolan är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan. Utbildningen ska, i så stor utsträckning som möjligt, motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan.

Särskolan består av obligatorisk särskola som är en motsvarighet till grundskola och frivillig särskola som motsvarar gymnasieskolan.

Innan en elev kan börja i grundsärskolan ska hemkommunen göra en utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen innehåller en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.

Hoppa till innehåll