Utskriftsdatum: 03 April 2020

Satsning för att minska ensamhet bland seniorer

Pensionärsorganisationen Spf Nordöland startar den 25 februari  en studiecirkel ”Tillsammans mot ensamhet”.

”Vi vet att ensamhet är ett stort problem bland äldre. Enligt SCB bor var tredje person över 65 år ensam. Vi vill på detta sätt arbeta fram ett koncept över hur vi kan finna dessa personer och hitta meningsfulla träffar och mötesplatser”, säger Spf Nordölands ordförande Karin Borgvall.

Det kommer att arrangeras fyra träffar i Cirkelhuset i Löttorp. Första tillfället är den 25 februari kockan 9.30 till 12.00, de andra tillfällena har inte bestämts ännu.

”Då ska vi arbeta fram en handlingsplan för att se hur vi ska nå personerna och vilka aktiviteter vi ska ha.

Kontakta Karin Borgvall på telefon: 0723 991095 om det finns intresse att delta.