Utskriftsdatum: 01 October 2020

Sekretess och tysnadsplikt

All personal på socialtjänsten har tystnadsplikt. De uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vi möten, får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.
Läs mer om offentlighets- och sekretesslagen längre ner på sidan.

Registrering av personuppgifter
När din ansökan kommit in till förvaltningen registreras den i ett dataregister. Handläggaren upprättar en personakt, där din ansökan förvaras tillsammans med utredningen, beslut och de journalanteckningar som din handläggare fört under hand. När din ansökan är färdigbehandlad och du inte längre behöver ekonomiskt bistånd, avslutas ditt ärende och arkiveras.

Tänk på! Du har alltid rätt att få se vad som skrivs i din personakt.