Skola i toppklass

17 augusti 2018

Borgholms kommun placerar sig i topp på flera olika undersökningar om skolan och utbildningskvaliteten.

I Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, öppna jämförelse av elevernas kunskapsresultat är Borgholms kommun bland de bästa av landets 290 kommuner.

Borgholms kommun ligger på 17:e plats bland landets 290 kommuner i 2019 års Bästa skolkommun med ett index på 52,947.

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarnas utbildningsnivå och nivån på sjukfrånvaron tillhör Borgholms styrkor relativt sett, medan lärarlönen och andel som fullföljer gymnasiet drar ner kommunens rankning.

I hela Kalmar län är Borgholm rankad som nummer ett av tolv kommuner.

Det finns grundskolor på fem orter i kommunen; Löttorp, Köpingsvik, Gärdslösa, Borgholm och Rälla. Gymnasium finns i Kalmar.

Höga betyg i Borgholms kommun

När niorna i juni 2020 fick sina slutbetyg var resultatet återigen mycket positivt!

Enligt den preliminära uträkning är medelmeritvärdet för kommunens nior i år 244 poäng, vilket är ett väldigt fint resultat.

Våren 2019 låg det fastställda nationella meritvärdet för 16 ämnen på 221,7 poäng och för 17 ämnen på  229,8 poäng.

Betygen för de 16 eller 17 ämnen eleven läser, läggs ihop till ett meritvärde.Betygsskalan har sex steg, A – F, där A – E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Varje betyg genererar poäng (A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng, D = 12,5 poäng och E = 10 poäng).

Hoppa till innehåll