Utskriftsdatum: 18 September 2019

Skoldatatek

Skoldatateket är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. Skoldatateket leds av kommunens IT-pedagog i samverkan med elevhälsan.

Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatatekets syfte:

  • Medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd.
  • Ge skolpersonal en fördjupad kompetens om hur man med hjälp av IT kan stötta elever i behov av stöd.
  • Erbjuda skolpersonal möjlighet att prova kompensatoriska hjälpmedel och pedagogisk programvara före inköp.
  • Utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen.
  • Utveckla kontakter och samarbeta med andra aktörer, organisationer och nätverk.

I Borgholms kommun kan vi nu, både i skola och hem, erbjuda inlästa läromedel till alla elever som har behov av detta. Alla har också tillgång till kraftfulla rättstavningsprogram och till talsyntes. Dessutom har alla elever tillgång till ett stort antal pedagogiska program samt till Nationalencyklopedins nätversion.