Utskriftsdatum: 19 January 2019

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

EMI består av skolsköterskor och skolläkare.

  • Alla elever erbjuds hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 7, där vi ser till elevernas hälsa och lärandemiljö.
  • EMI erbjuder eleverna vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.
  • Vid behov erbjuds eleverna kontakt med skolläkare för medicinsk bedömning.
  • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.