Utskriftsdatum: 19 February 2020

Skolstart Åkerboskolan – Information till vårdnadshavare

Välkomstbrev med information från all personal på Åkerboskolan genom rektor Eva-Lena Lindster

Vi hoppas att ni och era barn och ungdomar har haft en härlig sommar, med välbehövlig vila. Vi kommer denna hösttermin att få en annorlunda start, då ni alla vet att stora delar av Åkerboskolan brann ned till följd av ett blixnedslag i veckan. All personal på skolan har tillsammans arbetat för att eleverna ska få så bra start på tisdag (20/8) som möjligt. För att alla ska rymmas behöver vi de första veckorna använda lite andra lokaler än tidigare. Nedan ges en beskrivning till vilka lokaler eleverna ska gå till när de kommer på tisdag samt lite allmän information.

Allmän information:

Alla barn och ungdomar som åker buss åker utan busskort hela första veckan.

Skollunch serveras som vanligt.

Fritids fungerar som vanligt

Fritidsgården har extra öppet nu på tisdag 13.00-18.00 för årskurs 3-9

Alla elever slutar klockan 13.00 varje dag första veckan förutom årskurs 3-6 som åker till Böda Sand på onsdag och då slutar 14.45.

Samlingslokaler första dagen

Förskoleklass- årskurs 2

Samlas i sina vanliga klassrum på Eken 8.20

Årskurs 3-5

Samlas i paviljongen 8.20

Årskurs 6

Samlas i hemkunskapssalen 8.20

Årskurs 7 och 9

Samlas i Bygdegården 8.20

Årskurs 8

Samlas i syslöjdsalen 8.20

Fortlöpande information om vad som händer omkring Åkerboskolans återuppbyggnad och barnens skolgång kommer klasslärare och mentorer att hålla er informerade om.

Varmt välkomna

Med vänliga hälsningar all personal på Åkerboskolan genom rektor Eva-Lena Lindster