Utskriftsdatum: 24 September 2021

Skolstart höstterminen 2021

30 juni 2020

Grundskolan i Borgholms kommun börjar höstterminen 2021 enligt följande:

Undervisningen börjar enligt schema måndag den 23 augusti (Slottsskolan årskurs 7 – 9 tisdag  den 24 augusti) på nedan angivna tider.

Åkerboskolan

Förskoleklass: Enligt utsänt brev
Årskurs 1-4: Klockan 08.20 – 13.10
Årskurs 5-9: Klockan 08.20 – 14.55

Köpings skola

Förskoleklass: Klockan 08.10 – 13.10
Årskurs 1-5: Klockan 08.10 – 13.10

Viktoriaskolan

Förskoleklass:  Klockan 08.15 – 13.15
Årskurs 1-2: Klockan 08.15 – 13.15
Årskurs 3-5: Klockan 08.15 – 14.30

Slottsskolan

Årskurs 6: Klockan 08.05 – 14.30, måndag den 23 augusti
Årskurs 7-9: Klockan 08.05 – 15.30, tisdag den 24 augusti

Gärdslösa skola

Förskoleklass: Klockan 08.10 – 13.00
Årskurs 1-3: Klockan 08.10 – 13.00
Årskurs 4-5: Klockan 08.10 – 14.30

Rälla skola

Förskoleklass: Klockan 08.10 – 13.00
Årskurs 1-3: Klockan 08.10 – 13.00
Årskurs 4-5: Klockan 08.10 – 14.30

Kulturskolan

Lärarna tar kontakt med eleverna.

Skolskjuts

Elever som beviljats skolskjuts använder samma busskort som under vårterminen. Om eleven inte har busskort sedan tidigare kommer detta att delas ut första dagen i skolan, under förutsättning att eleven beviljats busskort. Första dagen åker dessa elever utan busskort till skolan. Upplysningar kring hållplatser kan lämnas av trafikplanerare Mona-Lisa Karlsson, telefonnummer 010- 21 21 143 eller respektive skolexpedition.

Tidtabeller kommer att finnas publicerade på KLT:s och Borgholms kommuns hemsida. Glömmer eleven sitt busskort får eleven åka till skolan gratis och sedan hjälper respektive skolexpedition till med bussbiljett för hemfärden.

 

VÄLKOMNA TILL ETT NYTT LÄSÅR!
Utbildningsförvaltningen

Hoppa till innehåll