Utskriftsdatum: 13 November 2019

Skolstart – Välkomna till ett nytt läsår

Undervisningen i grundskolan i Borgholms kommun börjar höstterminen 2019  enligt schema tisdag, den 20 augusti. (Slottsskolan, årskurs 7 – 9, börjar onsdag den 21 augusti). Se angivna tider nedan.
Elever som beviljats skolskjuts åker med busskort som delas ut första dagen i skolan. Första dagen åker dessa elever utan busskort till skolan. Upplysningar kring hållplatser kan lämnas av trafikplanerare Anette Eriksson, på telefonnummer: 010- 21 21 143, eller respektive skolexpedition.

Tidtabeller kommer att finnas publicerade på KLT:s och Borgholms kommuns hemsida. Glömmer eleven sitt busskort får eleven åka till skolan gratis och sedan hjälper respektive skolexpedition till med bussbiljett för hemfärden.

Tider för skolstart:

Undervisningen i grundskolan i Borgholms kommun börjar höstterminen 2019  enligt schema tisdag, den 20 augusti. (Slottsskolan, årskurs 7 – 9, börjar onsdag den 21 augusti)

Åkerboskolan,  telefon: 0485-881 51.

Förskoleklass: enligt utsänt brev.

Årskurs 1-5:  klockan 08.20 – 13.00.

Årskurs  6-9: klockan 08.20 – 14.45.

På Åkerboskolan planeras terminsstart som vanligt, men för flera årskurser i tillfälliga lokaler på grund av branden.

 

Köpings skola, telefon: 0485-886 90.

Förskoleklass – årskurs 2: klockan 08.10 – 13.10.

Årskurs 3-5: klockan 08.10 – 14.45.

 

Viktoriaskolan, telefon: 0485-886 65.

Förskoleklass: klockan 08.15 – 12.15.

Årskurs 1-2: klockan 08.15 – 13.15.

Årskurs 3-5: klockan 08.15 – 14.30.

 

Slottsskolan, telefon: 0485-881 28.

Årskurs 6: klockan 08.05 – 15.30 (20 augusti).

Årskurs 7-9: klockan 08.05 – 15.30 (21 augusti).

 

Gärdslösa skola, telefon: 0485-886 90.

Förskoleklass – årskurs 2: klockan 08.10 – 13.00.

Årskurs 3-5: klockan 08.10 – 14.30.

 

Rälla skola, telefon 0485-886 90.

Förskoleklass – årskurs 2: klockan 08.10 – 13.00.

Årskurs 3-5: klockan: 08.10 – 14.30.

 

Kulturskolan: Lärarna tar kontakt med eleverna.

 

VÄLKOMNA TILL ETT NYTT LÄSÅR!
Utbildningsförvaltningen