Kontakta oss

Skolstart – Vi behöver hjälpas åt för att förhindra smittspridning

Publicerat 19 augusti 2022

Välkomna tillbaka efter en varm och solig sommar! Precis som vid varje skolstart kan vi förvänta oss ökad spridning av luftvägsinfektioner. Det gäller även covid-19.

”Jag hoppas ni haft det bra och att barnen ser fram emot att få komma tillbaka och lära sig många saker under kommande termin. Det vi även denna läsårsstart behöver hjälpas åt med är att begränsa smittspridningar i verksamheterna då Covid-19 fortfarande finns bland oss i nya varianter”, säger Roland Hybelius, utbildningschef.

Nedan följer tips som Regionen och Folkhälsomyndigheten bidrar med och som kan hjälpa oss så att vi kan begränsa sjukfrånvaron när vi alla samlas igen. Detta för att ni, våra barn och ungdomar ska kunna vara i en så stabil och välfungerande verksamhet som möjligt.

Tips för att förhindra smittspridning

Vid skolstarten ses ofta en uppgång av luftvägsinfektioner när alla samlas igen. Det viktigaste är att hålla god handhygien och stanna hemma när man har nytillkomna milda symtom eller är sjuk, oavsett om man tror att det är ett tillfälligt ”vanligt” virus eller covid-19.

Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Det bästa sättet att skydda barnen är genom att förebygga infektionsspridning.

Sammanfattningsvis: stanna hemma vid symtom, lär barnen host-etikett, tvätta händerna med tvål och vatten och/eller med handsprit. Sist men inte minst- tala med barnen och besvara deras frågor så att vi undviker onödig rädsla hos barnen.

 

Hoppa till innehåll