Utskriftsdatum: 18 October 2018

Genomfört: Små bra avlopp

Projektet små bra avlopp genomförs i samarbete med Naturvårdsverket. Tillsynsprojektet av enskilda avlopp i Pelnabrobäcken är en del av detta projekt. För mer information se Naturvårdsverkets projekt (länk till höger).