Utskriftsdatum: 09 July 2020

Genomfört: Små bra avlopp

Projektet små bra avlopp genomförs i samarbete med Naturvårdsverket. Tillsynsprojektet av enskilda avlopp i Pelnabrobäcken är en del av detta projekt.